Kategorier
Ikke-kategoriseret

Hvad Corona kan lære os om formidling af viden

At leve gennem Covid-19-pandemien har været en enorm oplevelse såvel som en stejl indlæringskurve for os alle. Vi har lært meget, men samtidig har den reelle videnoverførsel været fuld af forhindringer.

Hvad mener jeg med det? Mængden af ​​information, viden og nyheder, som vi som almindelige enkeltpersoner har lyttet til, søgt efter eller diskuteret, har været overvældende. Alligevel er mængden af ​​egentlig videnoverførsel, der kan føre til forståelse, kapacitetsopbygning og ændret adfærd, blevet udfordret eller ineffektiv.

Uden at have undersøgt dette personligt tror jeg personligt, at der er mindst 4 (gode) grunde til dette:

# Ingen videnskabsmand eller politiker var ekspert på denne nye type (Corona) virus

# Den menneskelige natur betyder, at vi er partiske mod eller imod bestemte verdenssyn, og hvad der anses for at være rigtigt, forkert eller pålideligt

# Uklar og ændret kommunikation / vejledning

# Pandemiens kompleksitet og virkning

Så hvad har dette lært os? Det afhænger af, hvem du er, hvad dine oplevelser er, og om du er enig med min enkle analyse.

Alt i alt er der dog ingen tvivl om, at pandemien har lært os, at:
Det er let og vigtigt at kommunikere og følge klare instruktioner, der er nemme at implementere, f.eks. vaske hænder og gøre social distancering
Globale og sociale medier er en fantastisk kilde til information og viden. Men indholdet og synspunkterne kan være modstridende, vanskelige at forstå og fortolke såvel som overvældende (der er således behov for sundhed og medielitteratur, upartisk – eller i det mindste nuanceret-debat)
Videnoverførsel og læring er komplekse discipliner og processer. Den overførte viden resulterer ikke i læring, kapacitetsopbygning, tilstrækkelig eller relevant indsigt, forbedret beslutningstagning, forebyggelse eller ændret adfærd.

Hvad tænker du? Har jeg overset noget?

Kategorier
HR Viden

Kollektiv intelligens: ved I hvad I ved?

Tidligere sagde man, at viden er magt. Det holder til dels stadig. Men jeg vil påstå, at den enkeltes viden er vigtig, men fælles viden er afgørende.

Og hvad mener jeg så med det?

I fremtiden vil der være mere fokus på viden som ressource; noget vi sammen har skabt, besidder eller har adgang til. For ligegyldigt hvor meget en ekspert man er med unik viden, så tilfalder og gavner din viden ikke kun dig. Og du indhenter og deler løbende viden med andre (forhåbentligvis)

For dig som videnformidler, organisation eller virksomhed betyder det, at det ikke kun er vigtigt at have fokus på, hvad du eller den enkelte medarbejder har eller mangler af viden. Fremover er det mindst lige så vigtigt at vide, hvad hele organisationen ved og kan trække på af viden, eller hvor der er videnhuller. PÅ den måde står man bedre rustet til fremtiden.

Kategorier
Kommunikation Viden Videndeling

Fra mere til bedre videndeling

Hvad er der nu galt med videndeling?, spørger du måske.

Ikke spor. Og på mange områder er det noget der er for lidt af. Og alt for megen information og uønsket viden betegnes som videndeling. For samtidig med, at vi efterspørger og opsøger relevant viden, så drukner vi også i information, nyhedsstrømme, mails og reklamer.

Noget af det kan være svært atv undgå, med mindre man går på detox fra sin indbakke, mobiltelefon eller sociale medier. Men du kan selv være med til at gøre din viden mere værdifuld og mindre irriterende.

Her er 5 tips til bedre videndeling:

  1. Tænk over, om det du vil dele med andre er viden eller bare er information (f.eks. om det er nice versus need to know, som de siger på engelsk)
  2. Sørg for at dele viden, som andre rent faktisk efterspørger eller har brug for i stedet for at antage, at det gør de. Det sker bl.a. ved at følge det 1. og 3. tip
  3. Følg op på og målret din formidling af viden. Fordi noget bliver delt er det ikke sikkert det bliver brugt eller fører til forbedringer. Dokumenter er f.eks. IKKE = videndeling. Slet ikke, hvis de ikke er målrettet eller tilgængelige for de rette peroner. Det samme gælder viden der bliver delt på et møde, en konference eller et intranet. Det kommer ikke nødvendigvis videre til de rette personer eller giver mening for dem der hører/ser på det. Derfor: hav fokus på målgruppen og konteksten for dit budskab og videnformidling.
  4. Skab gode rammer for videndeling. God videndeling er lidt af en kunstart, som kræver mere end pensel, maling og et lærred. For lige som kunstmaleren har brug for inspiration, de rette remedier og godt lys har organisationer og videntagere brug for gode rammer, der faciliterer og forbedrer videndeling. Det kan ske ved at supplere tekst med visuel kommunikation, afsætte temaspecifikke vidensaloner, hvor folk selv vælger at deltage eller ved løbende at have fokus på, om folk har adgang til og husker at dele relevant viden
  5. Deltag i de rette netværk og møder. Så er der større chance for, at den viden du uddeler og får har større værdi. Kvalitet er bedre end kvantitet.